Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

ZOZNAM AGENTÚR PRE KODIFIKÁCIU

s platným OSVEDČENÍM O SPÔSOBILOSTI SPRACOVÁVAŤ NÁVRH KODIFIKAČNÝCH ÚDAJOV O VÝROBKU podľa Zákona č. 11/2004 Z.z. (§ 11 Agentúra pre kodifikáciu) v aplikácii MCC WEB vo vládnom cloude SR pre rok 2023: 

Vydané

Číslo osvedčenia

Agentúra pre kodifikáciu

KONTAKT

04.05.2023

42-8/2023

BVsoft s.r.o., ČR

INFO

04.05.2023

42-9/2023

PROFILAX s.r.o., SR

INFO

04.05.2023

42-6/2023

42-7/2023

AURA LOGIS s.r.o., SR

INFO

04.05.2023

42-10/2023

VR Group, a.s., ČR

INFO

Vydanie OSVEDČENÍ O SPÔSOBILOSTI SPRACOVÁVAŤ NÁVRH KODIFIKAČNÝCH ÚDAJOV O VÝROBKU bolo zverejnené vo :

VESTNÍKU MOSR,  čiastka 26,  Bratislava 18.mája 2023.
Aktualizované:17. 07. 2023 21:51