Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie pracovnej skupiny NATO AC/327/WG2 pre kvalitu

V dňoch 03. októbra 2023 až 06. októbra 2023 sa konalo pracovné rokovanie skupiny NATO AC/327/WG2 pre kvalitu v agentúre NSPA Luxemburg.

Predmetom pracovného rokovania bolo najmä:

-pracovné rokovanie podskupín k revízií publikácií AQAP 2105 a skupiny AQAP 2070 a skupiny k AQAP 2109. Rokovanie podskupín sa konalo v dňoch 03.-04.10. 2023. Zástupca úradu sa zúčastnil na rokovaní podskupiny k revízii publikácie AQAP 2070 a na rokovaní hlavnej skupiny WG2, ktoré sa konalo v dňoch 05.-06.10. 2023.

-revízia spojeneckej publikácie AQAP 2070. Na rokovaní pracovnej podskupiny boli prerokované návrhy predložené v druhom kole pripomienok. Skupina rozhodla o otvorení tretieho kola pripomienkového konania. Termín na vydanie FD draftu bol stanovený na máj 2024.

-revízia spojeneckej publikácie AQAP 2310. Pripomienky k FD draftu neboli počas tichej procedúry v skupine WG2 vznesené. Skupina postúpila FD draft na tichú procedúru do skupiny životného cyklu AC/327.

-revízia spojeneckej publikácie AQAP 2110. Zástupca Slovenska Ing. Anton Kapusta, predniesol na rokovaní prezentáciu k stavu revízie medzinárodného štandardu ISO 9001:2015. Revízia publikácií AQAP 2110 by mala byť začatá v súlade so štandardizačnou politikou NATO v roku 2024. Predpokladá sa vykonanie revízie v dvoch krokoch v roku 2024 a potom následne po vydaní nového vydania normy ISO 9001 po revízii s predpokladom vydania v roku 2026.

Zástupca úradu na rokovaní skupiny vykonal rokovanie so zástupcom Švédska vo veci vzájomného štátneho overovania kvality na projekt dodávok bojových pásových vozidiel CV90SVK.

null
Aktualizované:16. 10. 2023 12:31