Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Ustanovujúce rokovanie projektového tímu „Katalóg produktov“.

Dňa 12. apríla 2012 sa uskutočnilo na Úrade pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality v Trenčíne ustanovujúce rokovanie projektového týmu pre katalóg produktov. Predmetom pracovného rokovania bola sumarizácia všeobecných požiadaviek a zásadných podmienok pre spracovanie detailnej špecifikácie projektu a predloženie požiadaviek zo strany dodávateľa integrovaného informačného systému (IIS) na dopracovanie dokumentu s názvom „Prepojenie MCCATALOGUE s IIS“. V rámci programu bol prerokovaný aj ďalší postup prác na prepojení systémov v roku 2012 a boli stanovené úlohy členom projektového tímu do nasledujúceho rokovania. Rokovanie viedol vedúci projektového tímu podplukovník Ing. Cyril MESÍK z Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Na rokovaní sa zúčastnili zamestnanci Spoločného centra materiálového manažmentu, Základne stacionárnych komunikačných a informačných systémov, zástupcovia dodávateľa IIS, zástupcovia dodávateľa informačného systému MCCATALOGUE a zamestnanci odboru kodifikácie úradu.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:17. 04. 2012 08:37