Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

119. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A, Luxemburg

V dňoch 13. až 15. marca 2012 sa v sídle Agentúry NATO pre technické zabezpečenie a zásobovanie (NAMSA) Capellen, Luxemburg konalo plánované pracovné 119. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A pre kodifikáciu, podľa schváleného programu. Zasadnutia pracovnej skupiny sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality zúčastnil zamestnanec odboru kodifikácie Ing. Marián NAGY. Súčasťou programu bolo oznámenie výsledkov zasadnutia hlavnej skupiny AC/135 Main Group, schválenie stanovísk k pravidelnej aktualizácii príručky NATO pre kodifikáciu - ACodP-1 a prezentácia vykonaná pracovníkmi NAMSA o kvalite poskytovaných údajov od krajín používajúcich NATO kodifikačný systém. V prezentovaných štatistikách vyplývajúcich z štatistických formulárov ESR1 a ESR2 je Slovensko v zelených číslach, čo svedčí o dobre nastolenom trende a o dobrej kvalite kodifikačných údajov. V štatistike o pravidelnej aktualizácii multi-jazykovej verzie a zapracovaní zmien elektronickej publikácie AcodP2/3 do slovenskej verzie sú určité nezrovnalosti, ktoré vznikajú dôsledkom nepravidelnosti aktualizácie číselníkov kodifikačného informačného systému MC CATALOGUE. Jednou s úloh na rok 2012 je odstrániť všetky nezrovnalosti v aktualizácii databáz číselníkov a vytvoriť systémové opatrenie v rámci pripravovaného prepojenia systémov na údržbu a prevádzku v rámci rezortu MO SR.

Fotografia

Aktualizované: 8. 02. 2013 10:10