Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Štandardizačné odporúčanie na schválenie – tichá procedúra:


STANREC 4777 (EDITION 2) – NATO INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, AND RECONNAISSANCE INTEROPERABILITY ARCHITECTURE – AEDP-02 Ed.B

Skupina NATO (CNAD, NAFAG AC/224, JCGISR) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4777 od 16. januára 2019 do 12:00 hod. 15. marca 2019, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, NAFAG AC/224, JCGISR v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 8. marca 2018. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Aktualizované: 4. 02. 2019 09:25