Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Štandardizačné odporúčanie na schválenie – tichá procedúra:

STANREC 4803 (EDITION 1) – PROCEDURES FOR STANDARDIZED EXPLOITATION OF RCIED SWITCHES, RADIO TECHNOLOGIES, AND OTHER ELECTRONIC COMPONENTS – AEP-4803 Ed.A 

Skupina NATO (CNAD, NAFAG, AC/224, ACG3) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4803 od 14.augusta 2017 do 12:00 hod. 20. októbra 2017, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, NAFAG, AC/224, ACG3 v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 6. októbra 2017. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

STANREC 4808 (EDITION 1) – ENGINEERING IN NATO PROGRAMMES – AEP-67 Ed.B & ALP-10 Ed.C

Skupina NATO (CNAD, LCMG, AC/327) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4808 od 14.augusta 2017 do 12:00 hod. 20. októbra 2017, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, LCMG, AC/327 v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 6. októbra 2017. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

STANREC 4796 (EDITION 1) (APPROVAL DRAFT)  – SUPPORT WEAPON MOUNT MECHANICAL INTERFACE – AEP-4796 Ed.A

Skupina NATO (CNAD, NAAG, AC/225 LCGDSS) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4796 Ed.1 od 22. mája 2017 do 12:00 hod. 22. septembra 2017, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, NAAG, AC/225 LCGDSS v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 8. septembra 2017. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.Aktualizované:21. 09. 2017 10:43