Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Štandardizačné odporúčanie na schválenie – tichá procedúra:

STANREC 4799 (EDITION 1) – URBAN COMBAT GUIDANCE FOR MODELLING AND SIMULATION STANDARDS IN NATO AND MULTINATIONAL COMPUTER ASSISTED EXERCISES WITH DISTRIBUTED SIMULATION – AMSP-03 Ed.A

Skupina NATO (STB, NMSG) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4799 od 28. marca 2018 do 12:00 hod. 27. júla 2018, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla STB, NMSG v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 13. júla 2018. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

 

STANREC 4755 (EDITION 2) – NATO GUIDANCE ON LIFE CYCLE COSTS – ALCCP-01 Ed.B

Skupina NATO (CNAD, AC/327 WG/3) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4755 od 12. marca 2018 do 12:00 hod. 11. mája 2018, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, AC/327 WG/3 v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 27. apríla 2018. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

 

STANREC 4816 (EDITION 1) – URBAN COMBAT ADVANCED TRAINING TECHNOLOGY (UCATT) - STANDARD FOR LASER ENGAGEMENT INTERFACE AND AMMUNITION TABLE

Skupina NATO (STB, NMSG) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4816 od 12. marca 2018 do 12:00 hod. 12. júla 2018, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla STB, NMSG v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 29. júna 2018. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

 

STANREC 7211 (EDITION 1) – AVIATION OXYGEN EQUIPMENT CLEANING & VERIFICATION PROCESSESS RECOMMENDED PRACTICES- AAGSP-13 Ed.A

Skupina NATO (MCASB, GGSWG) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 7211 od 9. novembra 2017 do 12:00 hod. 9. marca 2018, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla MCASB, GGSWG v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 23. februára 2018. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Aktualizované: 6. 04. 2018 09:59