Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Štandardizačné odporúčanie na schválenie – tichá procedúra:


STANREC 5654 (EDITION 1) – SPACE AND NUCLEAR RADIATION HARDENING GUIDELINES FOR MILITARY SATELLITES: ELECTRONICS AND PHOTONICS - AEP-5654 EDITION A 

Skupina NATO (C3B, CaP1, STACOM CaT) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 5654 Ed.1 od 28. júla 2022 do 12:00 hod. 13. októbra 2022, do kedy musia byť zaslané prípadné námietky. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 30. septembra 2022. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Aktualizované: 4. 08. 2022 10:08