Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

METODICKÝ POKYN - pre vyžiadanie NCAGE

Metodický pokyn je určený pre výrobcov a dodávateľov (ďalej len „dodávateľ“) produktov ako pomôcka pre postup na vyžiadanie NCAGE pre potreby plnenia zmluvy uzatvorenej na dodanie produktu určeného na účely obrany.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Dodávateľ, s ktorým bola uzatvorená zmluva na dodanie produktu určeného na účely obrany, pričom zmluva obsahuje aj ustanovenie o požiadavkách na kodifikáciu:

1.  Ak dodávateľovi ešte nebol pridelený kód dodávateľa (ďalej len „NCAGE“) bezodkladne požiada cez NSPA portál na adrese: https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/CageTool/home o  pridelenie.

2.  Do zobrazeného elektronického formulára vpíše meno svojej organizácie do poľa [ Organization Name ], klikne na tlačidlo [ Search ] a vykoná kontrolu svojej organizácie v databáze NCAGE. Ak je výsledok hľadania negatívny, pokračuje kliknutím na tlačidlo [ Request New ] na pravej strane obrazovky.

3.  V zobrazenom elektronickom formulári  [ 1. Country check ]  v poli [ Type of Entity ] vyberie druh organizácie pre ktorú NCAGE žiada. V poli [ Emergency Level ] vyberie  časovú lehotu spracovateľnosti [ Routine: 10 calendar days ] za akú požaduje prideliť NCAGE.  V prípade naliehavej žiadosti zvoliť [ Emergency: 3 business days ]. V poli [ Country ] vybrať  zo zoznamu  Slovakia a pokračovať na krok 2 stlačením tlačidla [ Next ].

4.  Postupuje podľa zobrazených pokynov pri vypĺňaní formulára po krok 9 [ Finish ].

5.  Po potvrdení žiadosti v kroku 9, NSPA portál odošle žiadosť o validáciu vytvorenej žiadosti na e-mailovú adresu žiadateľa zadanú počas vypĺňania formulára v kroku 8.

6.  Po prijatí e-mailu od NSPA portálu žiadateľ skontroluje správnosť údajov v žiadosti a ich správnosť potvrdí kliknutím na odkaz vložený v prijatom e-maile.

7.  Po potvrdení žiadosti NSPA portál postúpi žiadosť na úrad, ktorý žiadosť spracuje, pridelí NCAGE a informuje žiadateľa.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ORGANIZÁCIA, KTORÁ MÁ ZÁUJEM SPOLUPRACOVAŤ S VLÁDOU USA ALEBO MÁ ZÁUJEM VYUŽÍVAŤ FINANČNÉ GRANTY, SA PRI VYŽADOVANÍ POTREBNÝCH KÓDOV RIADI PODĽA POKYNOV V :   " SAM   DUNS".

Aktualizované:11. 02. 2020 13:47