Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Pracovné rokovanie na Úrade pre investície a akvizície Ministerstva obrany SR

Dňa 25. januára 2017  sa v priestoroch Ministerstva obrany SR v Bratislave uskutočnilo pracovné rokovanie s Ing. Róbertom SEDLÁKOM - riaditeľom Úradu pre investície a akvizície MO SR (ÚIA). Rokovania sa zúčastnili aj vedúci zamestnanci ÚIA. Za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality sa rokovania zúčastnili Ing. Anton KAPUSTA - riaditeľ odboru štátneho overovania kvality a Ing. Roman BOHUŠ - riaditeľ odboru kodifikácie. Cieľom pracovného rokovania bolo najmä:

  1. spresniť a vzájomne odsúhlasiť znenie článkov týkajúcich sa štátneho overovanie kvality a kodifikácie, ktoré budú uplatňované v zmluvných vzťahoch v súlade so zákonom číslo 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality dodávok výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov v termíne od 1. februára 2017,
  2. dosiahnuť súčinnosť úradov v procese verejného obstarávania v prípade uplatnenia požiadavky na štátne overovanie kvality alebo kodifikáciu v etape pred uzatvorením zmluvy,
  3. dohodnúť súčinnosť v procese novelizácie smernice MO SR o verejnom obstarávaní s cieľom odborne nastaviť procesy vo väzbe na uplatňovanie požiadaviek na štátne overovanie kvality a kodifikáciu.

Po ukončení pracovného rokovania bolo vykonané metodické zamestnanie so zamestnancami ÚIA s cieľom kvalitatívne zvýšiť úroveň vzájomnej spolupráce v procese obstarávania výrobkov a služieb na účely obrany.

Aktualizované:15. 02. 2017 11:48