Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odovzdávanie osvedčení spoločnostiam ZVS holding, a.s. a ZVS IMPEX, a, s. v Dubnici nad Váhom

Dňa 8. februára 2017 riaditeľ úradu Ing. Emil KOŠÚT spoločne s Ing. Antonom KAPUSTOM riaditeľom odboru štátneho overovania kvality, odovzdali Osvedčenie o zhode systému zabezpečovania kvality spoločnosti ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom, podľa SOŠ AQAP 2110 s vymedzením predmetu na „Návrh, vývoj a výroba veľkokalibrovej munície". Súčasne bolo odovzdané osvedčenie o zhode systému zabezpečovania kvality aj spoločnosti ZVS IMPEX, a. s. Dubnica nad Váhom, podľa SOŠ AQAP 2110 s vymedzením predmetu na „Návrh, vývoj a výroba zbraní, streliva a munície“. Osvedčenie o zhode prevzal Ing. Pavel Holý, MBA, generálny riaditeľ spoločností a Ing. Branislav Macek, manažér pre kvalitu.

FotografiaFotografia Aktualizované:15. 02. 2017 07:57