Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

29. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 TRICOD WG, Poľsko

V dňoch 3. až 5. apríla 2012 sa vo Wojskowom Centre Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji konalo 29. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 TRICOD. Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia Bulharskej republiky, Českej republiky, Poľskej republiky, Slovenskej republiky a Srbska. Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality na zasadaní zastupovali Ing. Marián NAGY a Ing. Peter KALAFUT z Odboru kodifikácie.

Zástupcovia krajín rokovali hlavne o postupe kodifikácie projektov Mi-24V/35, Mi-17, MTLB a MiG-29, ktorú by podľa pravidiel NATO kodifikačného systému mala začať vykonávať Ruská federácia pretože od 1.1.2012 je ako krajina úrovne TIER 2 oprávnená pridelovať skladové čísla NATO pre produkty vyrobené v Ruskej federácii.

Závery rokovania:

  • aktualizovať národný Annex F – zoznam používanej perspektívnej techniky s výhľadom do budúcnosti,
  • aktualizovať národný Annex B – zoznam používanej techniky pre vrtulník Mi-17, Mi-24V/35 a bojové lietadlo MiG-29.

    Fotografia

  • Aktualizované: 8. 11. 2012 09:00